Qliksense

מערכת ה-BI החדשנית מבית Qlik

• QlikSense המאפשר לכל המשתמשים העסקיים בחברה בניית דשבורדים ודוחות באופן עצמאי תוך דקות ספורות

• Qlik Sense – Self Service BI – תחקור, ויזואליזציה, בניית דוחות בצורה פשוטה ומהירה על ידי Drag & Drop

התחברות למספר בלתי מוגבל של מקורות מידע, בסיסי נתונים, אקסלים ועוד.

• Qlik Sense אינה מצריכה הקמת מחסני נתונים ייעודיים – הממשק מתבצע ישירות מול מקורות המידע או מול מחסני נתונים קיימים, דבר המקצר את זמן ההטמעה, מפשט ומקצר משמעותית את כל תהליך בניית המודלים והתחזוקה השוטפת

• גישה למערכת על גבי ה-Web וה-Mobile באופן מלא לצפייה, ניתוח ותיחקור

נגן וידאו

למעלה מ-1,000 לקוחות
מאפייני מערכת

ויזואליזציה עשירה

בניית תצוגות ודוחות עלידי Drag & Drop

In Memory- עבודה במהירות הזיכרון-טעינה וכיווץ מליוני רשומות לזכרון

שיתוף המידע עם משתמשים בתוך הארגון ומחוצה לו

התחברות למקורות מידע שונים (ללא הגבלה)

אפשרות הצגת נתונים ממספר בלתי מוגבל של מקורות מידע על גבי לוח בקרה יחיד

זמן יישום ובניית מודלים מהיר מאוד

Self Service Bi

לדוגמה מודלי Bi

פיננסי - תקציב/ביצוע, רווהפ"ס, מאזן, מאזן בוחן, גיול חובות

מכירות לפי סוכן, תקופה, פריטים, לקוחות ועוד

ניתוח מלאי (מלאי תאורטי/מעשי, שווי מלאי, זמינות, חיי מדף, קצב מכירות מלאי)

המלצה להזמנה

CRM - קשרי לקוחות

ניתוח דיגיטל מתקדם - Facebook, Google Analytics, Adwards ועוד..